Quảng Ngãi: Trao "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Trao "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Trao "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Trao "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Lên top