Quảng Ngãi: Trao bằng khen cho 38 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến

LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng 38 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng 38 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi khen thưởng 38 tập thể, 51 cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: Thanh Chung
Lên top