Quảng Ngãi: Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 9c/NQ-BCH

LĐLĐ tỉnh đã trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH.
LĐLĐ tỉnh đã trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH.
LĐLĐ tỉnh đã trao bằng khen cho tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai và thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH.
Lên top