Quảng Ngãi: Tập huấn Bộ luật Lao động cho cán bộ công đoàn

Buổi tập huấn Điều lệ CĐ Đoàn Việt Nam và những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 tại Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Buổi tập huấn Điều lệ CĐ Đoàn Việt Nam và những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 tại Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Buổi tập huấn Điều lệ CĐ Đoàn Việt Nam và những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 tại Quảng Ngãi. Ảnh: Xuân Quang
Lên top