Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”

Quảng Ngãi: Ký kết ghi nhớ thực hiện chương trình

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chứng kiến ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: Thanh Chung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chứng kiến ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: Thanh Chung
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chứng kiến ký kết ghi nhớ thực hiện Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Ảnh: Thanh Chung
Lên top