Quảng Ngãi: Khai mạc sàn giao dịch việc làm phiên thứ nhất năm 2021

Quảng Ngãi: Khai mạc sàn giao dịch việc làm phiên thứ nhất năm 2021. Ảnh: Xuân Quang
Quảng Ngãi: Khai mạc sàn giao dịch việc làm phiên thứ nhất năm 2021. Ảnh: Xuân Quang
Quảng Ngãi: Khai mạc sàn giao dịch việc làm phiên thứ nhất năm 2021. Ảnh: Xuân Quang
Lên top