Quảng Ngãi: Kết nạp 793 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam

Thành lập CĐCS tại công ty TNHH Millennium Furniture Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Phương
Thành lập CĐCS tại công ty TNHH Millennium Furniture Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Phương
Thành lập CĐCS tại công ty TNHH Millennium Furniture Quảng Ngãi. Ảnh: Hà Phương
Lên top