Quảng Ngãi: Gần 13 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho LĐLĐ TP vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2019. Ảnh: Hoài Thưởng
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho LĐLĐ TP vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2019. Ảnh: Hoài Thưởng
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua cho LĐLĐ TP vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2019. Ảnh: Hoài Thưởng
Lên top