Quảng Ngãi: Đưa vào sử dụng công trình nước sạch 15 tỷ đồng

Công trình "Cấp nước sạch cho người dân xã Nghĩa An” được chính thức đưa vào sử dụng. Ảnh: Hà Phương
Công trình "Cấp nước sạch cho người dân xã Nghĩa An” được chính thức đưa vào sử dụng. Ảnh: Hà Phương
Công trình "Cấp nước sạch cho người dân xã Nghĩa An” được chính thức đưa vào sử dụng. Ảnh: Hà Phương
Lên top