Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cty Cổ phần tổng hợp Việt Phú:

Quảng Ngãi đề nghị trích kinh phí bán khấu trừ tài sản cho NLĐ