Cty Cổ phần tổng hợp Việt Phú:

Quảng Ngãi đề nghị trích kinh phí bán khấu trừ tài sản cho NLĐ

Lên top