Quảng Ngãi cần tuyển dụng mới 19.000 lao động

Quảng Ngãi cần tuyển thêm 19.000 lao động trong năm 2021. Ảnh: Tường Minh
Quảng Ngãi cần tuyển thêm 19.000 lao động trong năm 2021. Ảnh: Tường Minh
Quảng Ngãi cần tuyển thêm 19.000 lao động trong năm 2021. Ảnh: Tường Minh
Lên top