Quảng Ngãi: Biểu dương 12 tập thể và 24 cá nhân điển hình tiên tiến

Trao cờ của Tổng LĐLĐ  Việt Nam cho LĐLĐ TP.Quảng Ngãi. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Trao cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ TP.Quảng Ngãi. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Trao cờ của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho LĐLĐ TP.Quảng Ngãi. Ảnh: LĐLĐ Quảng Ngãi
Lên top