Quảng Nam: Vẫn còn nợ đọng bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động

Vẫn còn nhiều đơn vị nợ đọng bảo hiểm ở Quảng Nam. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Vẫn còn nhiều đơn vị nợ đọng bảo hiểm ở Quảng Nam. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Vẫn còn nhiều đơn vị nợ đọng bảo hiểm ở Quảng Nam. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top