Quảng Nam: Trao 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trao tặng 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Trao tặng 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Trao tặng 200 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top