Quảng Nam: Thu hồi 24 tỉ đồng tiền DN nợ đóng BHXH cho người lao động

Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL
Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại BHXH tỉnh Quảng Nam. Ảnh: HL
Lên top