Quảng Nam: Nỗ lực tuyên truyền Bộ luật Lao động 2019 cho người lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai Bộ luật Lao động 2019 cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai Bộ luật Lao động 2019 cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tích cực triển khai Bộ luật Lao động 2019 cho người lao động. Ảnh: Thanh Chung
Lên top