Quảng Nam: Ký kết thỏa ước lao động có lợi cho người lao động

LĐLĐ TP.Tam Kỳ tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Ảnh: THANH CHUNG
LĐLĐ TP.Tam Kỳ tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Ảnh: THANH CHUNG
LĐLĐ TP.Tam Kỳ tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi cho người lao động. Ảnh: THANH CHUNG
Lên top