Quảng Nam: Kiểm tra công tác phòng, chống dịch các doanh nghiệp

Ông Phan Dương Nhựt, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Kỳ (bìa phải) tham gia kiểm tra tại Công ty TNHH YS Vina. Ảnh: Lan Duyên
Ông Phan Dương Nhựt, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Kỳ (bìa phải) tham gia kiểm tra tại Công ty TNHH YS Vina. Ảnh: Lan Duyên
Ông Phan Dương Nhựt, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Tam Kỳ (bìa phải) tham gia kiểm tra tại Công ty TNHH YS Vina. Ảnh: Lan Duyên
Lên top