Quảng Nam: Khối thi đua Công đoàn ngành làm tốt công tác chăm lo công nhân

Khối thi đua Công đoàn ngành thuộc LĐLĐ Quảng Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I.2021. Ảnh: Thúy Hồng
Khối thi đua Công đoàn ngành thuộc LĐLĐ Quảng Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I.2021. Ảnh: Thúy Hồng
Khối thi đua Công đoàn ngành thuộc LĐLĐ Quảng Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ quý I.2021. Ảnh: Thúy Hồng
Lên top