Quảng Nam: Khánh thành trường mầm non cho con công nhân lao động

Công trình trường mầm non khi đưa vào sử dụng giải quyết nhu cầu gửi trẻ của công nhân lao động. Ảnh: LP
Công trình trường mầm non khi đưa vào sử dụng giải quyết nhu cầu gửi trẻ của công nhân lao động. Ảnh: LP
Công trình trường mầm non khi đưa vào sử dụng giải quyết nhu cầu gửi trẻ của công nhân lao động. Ảnh: LP
Lên top