Quảng Nam: Khánh thành nhà tình nghĩa do Công đoàn ngành Điện xây dựng

Ông Nguyễn Thành Long (thứ 2 từ trái) và vợ (thứ 4) trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: PC Quảng Nam.
Ông Nguyễn Thành Long (thứ 2 từ trái) và vợ (thứ 4) trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: PC Quảng Nam.
Ông Nguyễn Thành Long (thứ 2 từ trái) và vợ (thứ 4) trong ngày nhận nhà mới. Ảnh: PC Quảng Nam.
Lên top