Quảng Nam: Hơn 500 công nhân dừng việc đòi quyền lợi

Các công nhân đồng loạt nghỉ việc, tập trung trước cổng ty để phản đối việc trả lương không hợp lý của công ty. Ảnh: HV
Các công nhân đồng loạt nghỉ việc, tập trung trước cổng ty để phản đối việc trả lương không hợp lý của công ty. Ảnh: HV
Các công nhân đồng loạt nghỉ việc, tập trung trước cổng ty để phản đối việc trả lương không hợp lý của công ty. Ảnh: HV
Lên top