Quảng Nam hỗ trợ 50.000 đồng/ngày cho lao động tự do mất việc vì COVID-19

Quảng Nam hỗ trợ người lao động tự do 50.000 đồng/người bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam hỗ trợ người lao động tự do 50.000 đồng/người bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam hỗ trợ người lao động tự do 50.000 đồng/người bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Chung
Lên top