Quảng Nam: Hàng trăm đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam phối hợp, tổ chức hiến máu tình nguyện.  Ảnh: Quốc Bảo
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam phối hợp, tổ chức hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quốc Bảo
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam phối hợp, tổ chức hiến máu tình nguyện. Ảnh: Quốc Bảo
Lên top