Quảng Nam: Đồng hành cùng doanh nghiệp đẩy lùi dịch COVID-19

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao khẩu trang hỗ trợ CNLĐ chống dịch COVID-19.
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao khẩu trang hỗ trợ CNLĐ chống dịch COVID-19.
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao khẩu trang hỗ trợ CNLĐ chống dịch COVID-19.
Lên top