Quảng Nam: Doanh nghiệp chi 14 tỉ đồng trả lương công nhân nghỉ việc

Người lao động Công ty TNHH MTV Sedo Vinako được nhận quà hỗ trợ thiên tai trong năm 2020. Ảnh: Thái Bình
Người lao động Công ty TNHH MTV Sedo Vinako được nhận quà hỗ trợ thiên tai trong năm 2020. Ảnh: Thái Bình
Người lao động Công ty TNHH MTV Sedo Vinako được nhận quà hỗ trợ thiên tai trong năm 2020. Ảnh: Thái Bình
Lên top