Quảng Nam: Cùng 500 công nhân vui đón “Tết sum vầy”