Quảng Nam chi hơn 60 tỉ hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch bệnh

Quảng Nam đã chi hơn 50 tỉ đồng từ nhiều nguồn đễ hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đã chi hơn 50 tỉ đồng từ nhiều nguồn đễ hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Nam đã chi hơn 50 tỉ đồng từ nhiều nguồn đễ hỗ trợ nhiều nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Thanh Chung
Lên top