Quảng Nam: Chăm lo tốt đời sống người lao động trong 3 tháng đầu năm

LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2021 với các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2021 với các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Ảnh: Thanh Chung
LĐLĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban quý I/2021 với các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng. Ảnh: Thanh Chung
Lên top