Quảng Bình: Tuyên dương 190 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến

Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top