Quảng Bình: Thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các gia đình các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ