Quảng Bình: Tất cả công đoàn cơ sở đều tổ chức Tết Sum vầy

Chương trình "Tết sum vầy" năm 2018.
Chương trình "Tết sum vầy" năm 2018.
Chương trình "Tết sum vầy" năm 2018.
Lên top