Quảng Bình: Nhiều cách làm mới, hiệu quả vì lợi ích người lao động

Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Lương Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top