Quảng Bình: “Ngày hội hiến máu tình nguyện” thu hút đông đảo NLĐ tham gia

Đông đảo NLĐ tham gia hiến máu trong “Ngày hội hiến máu tình nguyện” tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Đông đảo NLĐ tham gia hiến máu trong “Ngày hội hiến máu tình nguyện” tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Đông đảo NLĐ tham gia hiến máu trong “Ngày hội hiến máu tình nguyện” tại Quảng Bình. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top