Quảng Bình: Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho đoàn viên công đoàn

Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức, ý thức khi tham gia giao thông của đoàn viên công đoàn nói chung. Ảnh: Lê Phi Long
Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức, ý thức khi tham gia giao thông của đoàn viên công đoàn nói chung. Ảnh: Lê Phi Long
Cuộc thi nhằm nâng cao kiến thức, ý thức khi tham gia giao thông của đoàn viên công đoàn nói chung. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top