Quảng Bình: Nâng cao chất lượng chăm lo lợi ích người lao động

Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ VN cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ VN cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao cờ thi đua của Tổng LĐLĐ VN cho những tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top