Quảng Bình: LĐLĐ tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh ký kết phối hợp công tác