Quảng Bình: LĐLĐ huyện Quảng Trạch nỗ lực vì quyền lợi người lao động

Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Toàn trao bằng khen của LĐLĐ Quảng Bình cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Toàn trao bằng khen của LĐLĐ Quảng Bình cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Phó Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình Nguyễn Xuân Toàn trao bằng khen của LĐLĐ Quảng Bình cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top