Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: Khánh thành nhà công vụ cho giáo viên tại địa bàn khó khăn

Công trình nhà công vụ hoàn thành trong niềm vui mừng của tập thể giáo viên và học sinh Trường tiểu học số 1 Hưng Trạch. Ảnh: Lê Phi Long
Công trình nhà công vụ hoàn thành trong niềm vui mừng của tập thể giáo viên và học sinh Trường tiểu học số 1 Hưng Trạch. Ảnh: Lê Phi Long