Quảng Bình hỗ trợ tiền cho người lao động tự do bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Rất nhiều trường hợp đi xe máy về Quảng Bình từ Bình Dương dương tính với COVID-19 khiến tình hình phòng chống dịch trở nên phức tạp. Ảnh: LPL
Rất nhiều trường hợp đi xe máy về Quảng Bình từ Bình Dương dương tính với COVID-19 khiến tình hình phòng chống dịch trở nên phức tạp. Ảnh: LPL
Rất nhiều trường hợp đi xe máy về Quảng Bình từ Bình Dương dương tính với COVID-19 khiến tình hình phòng chống dịch trở nên phức tạp. Ảnh: LPL
Lên top