Quảng Bình: Đối thoại với 200 người lao động về chính sách BHXH