Quảng Bình: Để tất cả người lao động đều có Tết

Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNVCLĐ nhân dịp "Tết sum vầy" 2020. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNVCLĐ nhân dịp "Tết sum vầy" 2020. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Phạm Quang Long - Chủ tịch LĐLĐ Quảng Bình trao hỗ trợ cho CNVCLĐ nhân dịp "Tết sum vầy" 2020. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top