Quảng Bình: Đề nghị khởi kiện 111 đơn vị do nợ đọng BHXH

Công ty Việt Trung - một trong những đơn vị còn nợ đọng BHXH kéo dài. Ảnh: Lê Phi Long
Công ty Việt Trung - một trong những đơn vị còn nợ đọng BHXH kéo dài. Ảnh: Lê Phi Long
Công ty Việt Trung - một trong những đơn vị còn nợ đọng BHXH kéo dài. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top