Quảng Bình: Bàn giao nhà công vụ cho giáo viên vùng khó khăn

Đây là công trình rất thiết thực cho giáo viên vùng khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Đây là công trình rất thiết thực cho giáo viên vùng khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Đây là công trình rất thiết thực cho giáo viên vùng khó khăn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top