Quán triệt thực hiện quản lý tài chính công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top