Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top