Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới đối với các cán bộ công đoàn chủ chốt. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới đối với các cán bộ công đoàn chủ chốt. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương quán triệt quan điểm của Đảng về công tác Công đoàn trong tình hình mới đối với các cán bộ công đoàn chủ chốt. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top