Quan tâm hơn nữa với đoàn viên Công đoàn khó khăn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại đối thoại. Ảnh: CĐH
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại đối thoại. Ảnh: CĐH
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại đối thoại. Ảnh: CĐH
Lên top