Quan tâm, động viên gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng động viên gia đình anh Trần Việt Hưng - Công nhân Cty Nhiệt Điện Hải Phòng. Ảnh: MD
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng động viên gia đình anh Trần Việt Hưng - Công nhân Cty Nhiệt Điện Hải Phòng. Ảnh: MD
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP Hải Phòng động viên gia đình anh Trần Việt Hưng - Công nhân Cty Nhiệt Điện Hải Phòng. Ảnh: MD
Lên top