Quan tâm đến quyền lao động an toàn của người lao động

Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội triển khai tư vấn pháp luật miễn phí cho CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: N.Ánh
Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội triển khai tư vấn pháp luật miễn phí cho CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: N.Ánh
Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội triển khai tư vấn pháp luật miễn phí cho CNLĐ tại Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021. Ảnh: N.Ánh
Lên top